Ukraińcy w Polsce oczekują wyższych płac

Ukraińcy pracują w Polsce coraz więcej i dłużej. Statystyczny pracownik z Ukrainy spędza w Polsce aż 7 miesięcy w każdym roku. Jednakże zarówno polscy pracodawcy, jak i sami Ukraińcy zainteresowani są rozszerzeniem tego wymiaru pracy. Już od kilku miesięcy pojawiają się postulaty o wydłużenie czasu pracy na oświadczenie do 18 miesięcy oraz o zliberalizowanie przepisów dotyczących pozwolenia na stały pobyt. W zwiększeniu imigracji ukraińskiej mogłoby pomóc także zwiększenie zarobków, czego pragną również sami pracownicy.

Co trzeci Ukrainiec chce zostać w Polsce

Najnowszy raport EWL „Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania i perspektywy” wskazuje na dużą integrację tymczasowych pracowników z Ukrainy z polskim społeczeństwem i dobre nastroje towarzyszące życiu w naszym kraju. Aż jedna trzecia z nich zastanawia się nad pozostaniem w naszym kraju na dłużej – pokrywa się to również ze strukturą zatrudnienia, gdzie 30% imigrantów zatrudnionych jest tutaj na umowę o pracę.

Zaskakujący może być fakt, że aż 27% Ukraińców zastanawia się nad otworzeniem nad Wisłą swojego biznesu, głównie z branży usługowej i handlowej (wg. ekspertów z WorkBalance). To z kolei może wskazywać na to, że nie tylko rozważają oni kilkuletni pobyt w Polsce, ale także poważnie myślą o spędzeniu w nim emerytury. Głównym powodem takiej decyzji jest przede wszystkim większa łatwość w założeniu i prowadzeniu własnej działalności, mniejsze nakłady finansowe, które są do tego potrzebne i przystępniejsze procedury administracyjne. Pracownicy z Ukrainy pokładają również większą wiarę w polski system ubezpieczeń społecznych i pewność świadczeń emerytalnych, które na Ukrainie rysują się bardzo mgliście i nie jest pewne ich otrzymanie.

Lepsza jakość życia w Polsce

Aż 46% Ukraińców biorących udział w badaniu EWL przyznało, że powodem, dla którego chcą osiedlić się w Polsce i zostać tutaj na co najmniej kilka lat, jest wysoka w porównaniu do Ukrainy jakość życia. Przodują oczywiście kilkukrotnie wyższe zarobki i mniejsze realne koszty życia (mieszkanie, media, wyżywienie), ale także lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, programów socjalnych, szkolnictwa i innej infrastruktury, oraz lepsze perspektywy dla dzieci. W związku z tym aż 39% przebywających tutaj pracowników z Ukrainy planuje sprowadzenie do Polski swoich rodzin i chciałoby, by ich dzieci rozpoczęły tutaj studia i zamieszkały na stałe.

Pracodawcy muszą zapłacić Ukraińcom więcej

Jeszcze w 2018 roku aż 40% pracowników z Ukrainy zgodziłoby się na wynagrodzenie opiewające na najniższą stawkę godzinową. W tym roku takich osób jest zdecydowanie mniej – aż 94% Ukraińców odrzuca takie zarobki i celuje w większe stawki. Jedna piąta respondentów oczekuje zapłaty na poziomie od 15 do 20 złotych netto za godzinę. To duży skok procentowy w stosunku do poprzedniego roku, gdzie takich wynagrodzeń oczekiwało tylko 6% pracowników.

Analiza EWL wskazała jeszcze jedną, ważną tendencję – powiększa się kwota, którą chcieliby zarobić Ukraińcy podczas jednorazowego pobytu w Polsce. Ponad 36%  z pracowników ukraińskich celuje w zakres od 5 do 10 tysięcy złotych, które mogliby wywieźć do swojego kraju (po odjęciu kosztów utrzymania). 27% Ukraińców oczekuje natomiast zaoszczędzić od 3 do 5 tysięcy złotych. Co ciekawe, nastąpił znaczny wzrost oczekiwań najlepiej opłacanych pracowników z Ukrainy. W stosunku do poprzedniego roku potroiła się ilość osób, które podczas jednorazowego pobytu w Polsce chciałyby zarobić od 10 do 30 tysięcy złotych.